• 22 PAŹ 20

  Absolwent zdobędzie wszechstronną wiedzę o profilu ekonomicznym, wzbogaconą elementami wiedzy z zakresu dyscyplin w obszarach nauk społecznych i przyrodniczych. Zdobędzie unikatowe umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej regionów nadmorskich. Pozna specyfikę funkcjonowania tych obszarów oraz nauczy się podejmować racjonalne decyzje dotyczące gospodarowania w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  Cztery propozycje specjalności, na kierunku gospodarka regionów nadmorskich, dają możliwość ukierunkowania studiów według własnych zainteresowań (ścieżki: ekonomiczna, prawnicza, przyrodnicza oraz związana z bezpieczeństwem). Wybrane przedmioty są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Dodatkową korzyścią są lektoraty języka angielskiego branżowego, co  pozwoli podnieść kompetencje językowe. Student będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych projektach i inicjatywach np. zajęciach z praktykami czy warsztatach w przedsiębiorstwach sektora gospodarki morskiej.

  Kariera i praca

  Potencjalne miejsca pracy naszych absolwentów:

  • Porty morskie i śródlądowe
  • Przedsiębiorstwa i korporacje sektora gospodarki morskiej
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Ogólna i specjalistyczna administracja państwowa oraz samorząd terytorialny różnych szczebli
  • Przedsiębiorstwa turystyczne
  • Przedsiębiorstwa usługowe, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego
  • Przedsiębiorstwa energetyki morskiej
  • Organizacje pozarządowe
  • Własna działalność gospodarcza

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • Transport i energetyka morska
  • Prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich
  • Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  brak