• 27 STYCZEŃ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie geografii oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

  Opis kierunku/Program

  Program studiów podyplomowych został dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Obejmuje m.in. praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe na Stacji Morskiej US w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

  Łącznie 440 godzin (w tym praktyka nauczycielska).

  Uczestnicy

  Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

  Wykładowcy

  Pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) prowadzący zajęcia dotyczące geografii fizycznej oraz Instytutu Gospodarki przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) prowadzący zajęcia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. Zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (+ jedna niedziela).

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych w wybranej przez uczestnika studiów podyplomowych szkole.

  Opłaty

  1580 zł za semestr. Uczestnik studiów podyplomowych może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 790 zł lub 4 rat po 395 zł. Opłatę za ostatni semestr można wnieść w maksymalnie dwóch ratach ze względu na skrócony czas jego trwania.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Ukończone studia wyższe. Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych – zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK rozpoczyna się od 14 czerwca 2021 r.

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – Magdalena Klimczak, WNŚiP, ul Mickiewicza 16, 70-383.

  Sposób składania dokumentów: po rejestracji w systemie ERK, dokumenty należy przesłać w terminie 6 – 30 września.

  Dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod następujący adres:

  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego,

  ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

  Uwaga! Przyjęte zostaną tylko osoby, których dokumenty wpłyną pod wskazany adres w podanym terminie.

  Po wysłaniu dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z kierownictwem lub obsługą studiów podyplomowych w celu weryfikacji otrzymania przesyłki.

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Małgorzata Świątek – 91-444-25-26,

  e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

  sekretariat

  mgr Magdalena Klimczak – 91-444-24-61,

  e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak