• 22 PAŹ 20

  To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna, chromatografia, spektrometria, cytometria),
  • posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
  • stawiać hipotezy naukowe,
  • planować i wykonywać doświadczenia,
  • interpretować uzyskane wyniki badań.

  Przykładowe przedmioty:
  biologia komórki, podstawy analizy chemicznej, genetyka, biologia rozwoju zwierząt, genetyka molekularna, podstawy taksonomii zwierząt, biotechnologia diaspor, inżynieria genetyczna z elementami biologii syntetycznej, metabolizm komórki, neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych, biologia molekularna

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
  • stacjach hodowli roślin i zwierząt,
  • przedsiębiorstwach nasiennych,
  • firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • uczelniach wyższych.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studenci mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, w którą jest wyposażony Instytut, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.