• 10 MAJ 19

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

  Nauczysz się:
  • analizy przebiegu zjawisk fizycznych,
  • doboru metod badań procesów fizycznych,
  • modelowania zjawisk fizycznych,
  • programowania strukturalnego i obiektowego,
  • analizy procesów złożonych,
  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: numeryczne modelowanie procesów fizycznych, techniki obrazowania tkanek narządów i układów, laboratorium optyki i optoelektroniki.

  Nasi absolwenci pracują w:

  • placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe),
  • firmach biotechnologicznych,
  • laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

   

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku fizyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunku fizyka lub innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zastosowania fizyki;
  • fizyka medyczna;
  • optyka;
  • kosmologia.

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocęna na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.