• 22 PAŹ 20

  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:

  Praktyczna nauka języka niemieckiego – kurs poszerzony, wybrane problemy literaturoznawstwa,
  wybrane problemy językoznawstwa, zajęcia specjalizacyjne, warsztaty badawcze
  do wyboru.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • tłumacze,
  • nauczyciele języka niemieckiego,
  • animatorzy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i turystycznym,
  • pracownicy administracyjni w przedsiębiorstwach niemieckojęzycznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia germańska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie (kontynuacja z pierwszego stopnia) (tylko stacjonarnie);
  • kształcenie translatorskie;
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  – dla absolwentów kierunku filologia germańska – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – dla absolwentów innych kierunków – konkurs ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajomość języka niemieckiego na poziomie C1; w przypadku braku certyfikatu – obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim na poziomie C1.

  Studia na specjalności nauczycielskiej (stacjonarne) przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku (na tej samej neofilologii).


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki na kierunku filologia germańska odbywają się zgodnie z programem studiów.