• 22 PAŹ 20

  Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
  • podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
  • jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
  • jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku,
  • jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.

  Przykładowe przedmioty

  rodzina w religiach i kulturach świata; wprowadzenie do psychologii; podstawy etyki i teologii moralnej; psychologia wartości; małżeństwo i rodzina w Biblii; doradztwo rodzinne; psychologia małżeństwa i rodziny; instytucjonalne wspieranie rodziny; podstawy resocjalizacji; psychologia osobowości

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
  • instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
  • ośrodkach pomocy rodzinie,
  • poradniach małżeńskich i rodzinnych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
  • instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • asystent rodziny;
  • profilaktyka społeczna

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę mającą wieloletnie doświadczenie w działalności psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej.