• 17 GRU 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Kształcenie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z etyki i nauk pokrewnych na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania etyki w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Adresatami studiów są nauczyciele aktywni zawodowo (z przygotowaniem pedagogicznym), chcący uzyskać uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, tj. etyki.

  Wykładowcy:

  dr hab. Maciej Witek, prof. US
  dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US
  dr hab. Krzysztof Saja
  ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
  ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
  ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US
  ks. dr Krzysztof Jaworski
  dr Ewa Kochan
  dr Piotr Goniszewski
  mgr Paweł Kołodziński

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych (we współpracy z Instytutem Filozofii i Kognitywistyki oraz Uczelnianym Centrum Edukacji

  Organizacja:

  Czas trwania: 3 semestry

  Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w soboty (od godz. 8.00-20.00) i niedziele (od godz. 8.00-16.00). Zajęcia rozpoczną się od semestru letniego 2021/2022 (od 4 marca), szczegółowy plan zajęć zostanie wkrótce podany.
  Koszt: BEZPŁATNE – studia finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

   

  Przedmioty:
  Semestr 1:

  • dydaktyka etyki,
  • etyka normatywna,
  • historia etyki,
  • metaetyka,
  • wprowadzenie do filozofii i etyki,
  • wybrane zagadnienia etyki praktycznej.

  Semestr 2:

  • bioetyka,
  • dydaktyka etyki,
  • estetyka współczesna,
  • etyka ekologiczna,
  • etyka wielkich tradycji kulturowo-religijnych,
  • praktyki.

  Semestr 3:

  • argumentacja w etyce,
  • dydaktyka etyki,
  • etyka zawodowa,
  • neuronaukowe i psychologiczne podstawy moralności,
  • praktyki.

   

  Ukończenie studiów: warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów.

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, (dostępny od 24 stycznia) należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Sekretariat studiów:

  Instytut Nauk Teologicznych US
  ul. Papieża Pawła VI nr 2
  71-459 Szczecin
  Dziekanat, pok. nr 6

   

  Kontakt:

  dr Piotr Goniszewski

  Zastępca Dyrektora
  Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego

  e-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl
  tel.: +48 506 693 925


  Dodatkowe informacje:

  brak