• 22 PAŹ 20

  Studia zapewniają podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i artystyczną. Oprócz zręczności w zakresie technologii artystycznych oraz obycia ze sztuką i kulturą absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych umożliwiające prace z drugim człowiekiem. To z kolei daje szerokie kompetencje zawodowe.

  Dzięki studiom na tym kierunku absolwent zdobędzie również kompetencje w zakresie tworzenia własnego warsztatu artystycznego i metodycznego

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

  Nauczysz się:
  • tworzenia zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
  • łączenia różnych technik artystycznych,
  • organizowania kreatywnych i atrakcyjnych zajęć dla osób w każdym wieku,
  • podstaw psychologii, filozofii i pedagogiki niezbędnych do pracy w obszarze szeroko pojętego kształcenia i edukacji.

  Przykładowe przedmioty:
  pedagogika szkoły podstawowej, socjologiczne podstawy sztuki i edukacji, psychologia rozwoju, miksmedia, przedsiębiorczość i rynek pracy oraz specjalnościowe: (plastyka i nauczyciel techniki) rysunek, malarstwo, grafika projektowa, mechatronika, techniki rzemiosła artystycznego; (nauczyciel muzyki) zasady muzyki z metodyką, dyrygowanie z czytaniem partytur, harmonia z elementami kompozycji i akompaniamentu, folklor, propedeutyka instrumentacji i interpretacji muzycznej; (nauczyciel tańca) taniec towarzyski, teatr tańca, zabawy i ćwiczenia taneczne z metodyką, wybrane techniki tańca nowoczesnego, taniec ludowy

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • szkołach publicznych i niepublicznych jako nauczyciele zajęć plastycznych i technicznych, muzycznych i tanecznych;
  • instytucjach kultury i sztuki, ogniskach artystycznych, świetlicach środowiskowych i ośrodkach szkoleniowych;
  • agencjach i kołach pracy twórczej;
  • własnej działalności gospodarczej (jako freelancer grafik, projektant, artysta rzemieślnik, bloger/vloger artystyczny, muzyk, tancerz, instruktor)

   

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • plastyka i nauczyciel techniki
  • nauczyciel muzyki
  • nauczyciel tańca

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia uwzględniają potrzeby rynkowe i nowoczesne podejście do przygotowania do zawodu nauczyciela przedmiotów artystycznych. Specjalność plastyka i nauczyciel techniki jest pierwszym programem studiów w Polsce łączącym edukację plastyczną z techniczną i dającym kwalifikacje do nauczania tych dwóch przedmiotów. Zajęcia specjalnościowe będą realizowane w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: plastycznej, muzycznej i multimedialnej.