• Harmonogram Wydziału Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79

  warsztaty/laboratoria
  godzina temat osoba prowadząca sala limit osób
  9:00-14:00 Oględziny kryminalistyczne (jak pracuje technik kryminalistyczny) Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne sala 177 70 
  9:00-14:00 Strzelnica laserowa Kierunek bezpieczeństwo narodowe sala 107 ICK 25 
  9:00-14:00 Jak wybierać – Pracownia Badań Wyborczych Kierunek politologia sala 131 20
  9:00:14:00 Warsztat z grafologią /Badanie grafologiczne pisma ręcznego Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne sala 178 70
  10:00-14:00 Sztuka autoprezentacji: Tajniki zdjęć biznesowych (sesja fotograficzna) Kierunek management instytucji publicznych i PR sala 006 20
  10.00-10.45 Konflikt – co to jest i jak go rozwiązać? dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US sala 100 20
  10.15-10.45 Od ambicji rodziców do wysokiej wrażliwości dziecka. Dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogiki dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz sala 027 25-30
  9.00-14.00 Warsztat prezentera kanału informacyjnego Kierunek management instytucji publicznych i PR sala 138 ICKIBS 20 
  10.30-11.15 Analiza danych społecznych dr hab. Arkadiusz Kołodziej, prof. US sala 247 40 BRAK MIEJSC
  11.00-11.30 Psychospołeczne konsekwencje izolacji penitencjarnej i nieformalne sposoby ich redukowania przez osoby osadzone dr Aneta Jarzębińska sala 027 25-30 BRAK MIEJSC
  11.00-11.45 Stres. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US sala 100 20 BRAK MIEJSC
  11.30-12.00 Wczesne wspomaganie rozwoju dr Agata Chilman sala 027 25-30
  11.30-12.15 Analiza danych społecznych dr hab. Arkadiusz Kołodziej, prof. US sala 247 40
  12.00-12.30 Nie wolno się tak złościć! Jak szanować dziecko i jego emocje dr Małgorzata Wałejko sala 027 25-30

   

  wykłady
  godzina temat osoba prowadząca sala limit osób
  10.00- 10.45 Raise Three Fingers! Post-milenialsi na igrzyskach śmierci dr Aneta Makowska 26 25-30
  11.00- 11.30 O dziele sztuki i tworzeniu dr Mikołaj Materne 26 25-30
  11.30-12.00 Czy możemy wychować zwierzę? dr Aleksander Cywiński 26 25-30
  10.00 Psychologia bliskich związków dr Roman Szałachowski 116 80
  10..30 Emocje nasz wróg czy przyjaciel dr Sylwia Michałowska 12 H 35 OSTATNIE MIEJSCA!
  11.00 Jak radzić sobie ze stresem mgr Agnieszka Malinowska 21H 35

   

   inne atrakcje
  godzina temat osoba odpowiedzialna sala limit osób
  od 9:00 Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Kierunek politologia sala 131 20
  od 9:00 Quiz FaceApp – odgadnij mix jakich polityków masz przed sobą; Kierunek politologia sala 131 20
  od 9:00 Mini pokaz filmowy/prezentacja dotychczasowych ciekawych aktywności studenckich – wskazanie na „smaczki” tj. „sala kinowa” Kierunek politologia sala 131 20
  10.00-14.00 Pracowania plastyczna – prezentacja pracowni dr Mikołaj Materne sala 023 15-20
  10.00-14.00 Pracownia multimedialna- prezentacja pracowni dr Aleksander Cywiński sala 011 15

   

  prezentacja kierunków studiów na Wydziale
  godzina kierunek studiów osoba prowadząca sala limit osób
  od 9:00 Bezpieczeństwo Wewnętrzne Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie hol 1 piętro  
  od 9:00 Bezpieczeństwo Narodowe Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie hol 1 piętro  
  od 9:00 Management Instytucji Publicznych i PR Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie hol 1 piętro  
  od 9:00 Politologia Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie hol 1 piętro  
  od 9:00 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Praca socjalna Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Pedagogika ogólnoakademicka Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Animacja kultury Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki hol 1 piętro  
  od 9:00 Socjologia Instytut Socjologii hol 1 piętro  
  od 9:00 Socjotechnika i oddziaływanie społeczne Instytut Socjologii hol 1 piętro  
  od 9:00 Social Sciences Instytut Socjologii hol 1 piętro  

Na wszystkie zajęcia obowiązują zgłoszenia: aneta.szeremeta@usz.edu.pl

 

 

Do zobaczenia
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego