• 26 WRZ 19
    Dzień adaptacyjny dla studentów I roku

    Dnia 30.09.2019 r. odbędzie się Dzień Adaptacyjny dla studentów pierwszych lat Uniwersytetu Szczecińskiego. W programie znajduje się szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta, spotkania z opiekunami lat, prezentacja dziekanatów oraz banku Pekao. Godzinowy rozkład wraz z miejscem odbycia się szkolenia i spotkań z opiekunami znajduje się w poniższym zestawieniu:

    Dzień adaptacyjny – zestawienie kierunków