• 31 STY 23

  Absolwent kierunku „Business Management” będzie posiadał wykształcenie pozwalające na podjęcie pracy w różnego rodzaju organizacjach m.in. w korporacjach transnarodowych, przedsiębiorstwach  produkcyjnych, usługowych  działających na rynkach międzynarodowych i krajowych  ale również w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych czy organizacjach non-profit. Program kształcenia będzie wspierał nabycie przez absolwenta kompetencji zarządczych wymaganych przez współczesny biznes.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • zarządzać współczesnym biznesem,
  • zarządzać różnorodnością,
  • tworzyć i zarządzać innowacyjnymi projektami,
  • zarządzać procesami IT,
  • zarządzać procesem negocjacji i komunikacji w biznesie.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Computer simulation in bussiness management, Customer relationship management, Diversity management, Global business management, Innovative projects assessment practices, Neuroleadership

   

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

  • menedżer/pracownik międzynarodowej korporacji,
  • ekspert ds. marketingu/finansów/logistyki/innowacji/systemów IT,
  • specjalista ds. mapowania i zarządzania procesami w biznesie,
  • właściciel /pracownik firmy konsultingowej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji:

  Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.  Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim. Interaktywny program praktyczny realizowany z wykorzystaniem nowych technologii i aplikacji IT oraz case studies. Zajęcia na kierunku prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym.