• 22 KW. 21

  Student kierunku branding miast i regionów przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów!

  Nauczysz się: 

  • podstawowych narzędzi i form interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych lub promocją miast i regionów,
  • wykrywać, inwentaryzować i waloryzować zasoby rozwojowe jednostek terytorialnych oraz oceniać ich użyteczność w procesach kreowania marek,
  • zasad przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych na potrzeby brandingu miast i regionów, planowania i realizowania adekwatnych przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia finansowego i informacyjnego.

   

  Przykładowe przedmioty:

  komunikacja marketingowa miast i regionów, e-marketing miast i regionów, projektowanie marki lokalnej, systemy i techniki informatyczne w gospodarce miejskiej, narzędzia informatyczne w brandingu terytorialnym,  finansowanie promocji jednostek samorządu terytorialnego, narzędzia informatyczne w promocji miast i regionów.

   

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • urzędach administracji państwowej i samorządowej, związanych z brandingiem, promocją i kształtowaniem interakcji społecznych,
  • jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
  • agencjach reklamowych działających w obszarze interakcji miejskiej i regionalnej,
  • firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu, zaangażowanych w promocję i branding na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • instytucjach zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych na cele rozwoju terytorialnego, przy aspekcie upowszechniania rezultatów projektów i komunikacji z interesariuszami,
  • strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

   

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kreowania marek lokalnych,
  • promocja miast i regionów

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

    Podczas studiów osiągniesz praktyczne i przydatne umiejętności. W programie studiów, w zależności od wybranej specjalizacji, przewidzianych jest 225-255 godzin zajęć w laboratoriach, przy użyciu aktualnego oprogramowania komputerowego. Pozostałe zajęcia realizowane są w dużym zakresie w innowacyjnych formach (gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów).