• 22 PAŹ 20

  Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Biotechnologia stanowi podstawę dynamicznie rozwijającej się biogospodarki.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę podstawową z zakresu biologii, nauk ścisłych i technicznych,
  • nowoczesnych metod biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych,
  • wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej,
  • podstaw biostatystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych,
  • specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii.

  Przykładowe przedmioty:
  filozofia przyrody, tkanki roślinne w kulturach in vitro, biologia komórki, fizjologia roślin, technologie fermentacyjne, biologia molekularna, elementy biotechnologii spożywczej, mikrobiologia dla biotechnologów, monitoring środowiska, hormony i ich biotechnologiczna produkcja, immunologia

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci:
  • zajmują się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w firmach przemysłu rolno-spożywczego, biomedycznego, biofarmaceutycznego
  oraz gałęziach pokrewnych (biotechnologia środowiskowa),
  • pracują w laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej,
  • są przedstawicielami firm o charakterze ,,bio”,
  • są zatrudnieni w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biotechnologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Absolwenci pracują w laboratoriach, firmach biotechnologicznych lub kontynuują karierę naukową w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci uzyskali stopnie doktora w placówkach naukowych w Niemczech i Kanadzie. Ostatni absolwenci zdobyli stypendia doktorskie w Niemczech, Holandii i Norwegii.