Poniżej algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

ALGORYTM 2020-2021