• 03 LUT 22
  Akademia Młodego Prawnika

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza nabór kandydatów do Akademii Młodego Prawnika. Misją nowatorskiego i innowacyjnego projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia.

  Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, z województwa zachodniopomorskiego.

  Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto celem jest również rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. W formule cyklicznych spotkań, odbywających się od marca do czerwca 2022 r., specjaliści i praktycy przeprowadzą dzieci i młodzież przez wiele ważnych i interesujących zagadnień, odpowiadając wspólnie z nimi na pytania: jak?, po co? i dlaczego?

  Uczestnicy Akademii Młodego Prawnika będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych. Otrzymają indeksy uczestników Akademii Młodego Prawnika oraz materiały szkoleniowe.

  Rekrutacja uczestników prowadzona będzie od 14.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

  Zajęcia zostaną przeprowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 11.03.2022 r. do 18.06.2022 r.

  Szczegółowe informacje, w tym zasady i sposób rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie określającym warunki rekrutacji
  oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Młodego Prawnika.

  Honorowy Patronat nad projektem Akademia Młodego Prawnika objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

  Więcej informacji o Akademii Młodego Prawnika.

  Terminarz spotkań i zakres tematyczny Akademii Młodego Prawnika 

  Regulamin rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w Akademii Młodego Prawnika