• 08 LIS 17

  Zdrowie publiczne jest dynamicznie rozwijającą się nauką, jak również sferą praktycznych działań – wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych oraz podstawowych celów działania w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • opracowywać programy działań profilaktycznych odpowiednie do potrzeb danej grupy społecznej,
  • posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
  • identyfikować czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu człowieka,
  • podejmować działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom danej grupy społecznej,
  • identyfikować problemy zdrowotne człowieka.

  KARIERA I PRACA Nasi absolwenci pracują w:
  – państwowej inspekcji sanitarnej, – administracji rządowej i samorzą­dowej,
  – pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itd.,
  – firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
  – placówkach oświaty zdrowotnej,
  – hospicjach, sanatoriach, szpitalach i przychodniach,
  – centrach odnowy biologicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • promocja zdrowia

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  brak