• 05 CZE 19

  To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu
  poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana studentom jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.
  W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować aktywizujące i innowacyjne metody, techniki oraz narzędzia prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na zdrowie,
  • opracowywać i realizować programy działań profilaktycznych skierowanych na zwiększanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa,
  • prowadzić podstawowe zajęcia ruchowe, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców,
  • wykorzystywać podstawową aparaturę medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
  • identyfikować problemy zdrowotne i czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itd.,
  • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • placówkach oświaty zdrowotnej,
  • sanatoriach, szpitalach, przychodniach i hospicjach,
  • państwowej inspekcji sanitarnej,
  • centrach odnowy biologicznej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • promocja zdrowia

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenckie praktyki zawodowe odbywają się m.in. w: NZOZ, NFZ, administracji szpitali, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych oraz stacjach epidemiologicznych.