• 05 CZE 19

  Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni.
  Studiujący zarządzanie stać się mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykorzystywać metody i techniki zarządzania,
  • wykorzystywać kompetencje interpersonalne związane z komunikacją i współpracą w zespole,
  • prowadzić działania marketingowe w Internecie,
  • budować relacje z pracownikami,
  • rozwiązywać problemy biznesowe,
  • przeprowadzać analizy biznesowe i rynkowe.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  – specjaliści z różnych obszarów funkcjonowania organizacji, np. ds. kadr, ds. rekrutacji, ds. marketingu, ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych, ds. rozwoju, ds. strategii, ds. jakości, ds. reklamy,
  – analitycy biznesowi,
  – menedżerowie projektu,
  – przedsiębiorcy – właściciele małych firm.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kompetencje w biznesie;
  • tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji;
  • marketing;
  • zarządzanie biznesem

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na kierunku zarządzanie, student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: „ Inicjatywa”, Marketingu czy „Biznes Innowacje Networking”. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy działów przedsiębiorstw i kierownicy zespołów, aby zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i realizacją funkcji menedżerskich „od kuchni”. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami.