• 07 LIS 17

  Zarządzanie jest interdyscyplinarne i wkracza obecnie do wszystkich rodzajów działalności. Nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorstwa lub instytucji, które mogłyby efektywnie działać bez specjalistów z zakresu zarządzania. Zakres kształ­cenia na tym kierunku umożliwi rozwój kompetencji z zakresu zarządzania kadrami, projektami, finansami, jakością i wiedzą w organizacjach. Naszym celem jest praktyczne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • opracowywania strategii i biznesplanu,
  • samodzielnego zarządzania projektem,
  • efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim (w tym prowadzenia procesów rekrutacji, selekcji, wprowadzenia do pracy, organizacji szkoleń oraz wdrażania systemów ocen pracowniczych),
  • kierowania zespołem i twórczego pobudzania pracy zespołowej,
  • komunikowania się i rozwiązywania problemów,
  • profesjonalnego prowadzenia negocjacji,
  • kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – kierownicy zespołów projektowych,
  – specjaliści ds. zasobów ludzkich, szkoleń, rekrutacji,
  – specjaliści ds. marketingu, zarzą­dzania wiedzą, organizacji eventów, e-commerce,
  – asystencji zarządu.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Stacjonarne:

  • marketingowe zarządzanie e-biznesem;
  • menedżer projektów;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • zarządzanie w mediach;
  • zarzą­dzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie finansami

  Niestacjonarne:

  • menedżer projektów;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • zarzą­dzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie finansami

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Wydział posiada akredytację Mię­dzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami IPMA, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu IPMA-Student. Jest on obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Project manager znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości!