Wykaz wymaganych dokumentów na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie w roku 2018/2019:

W II etapie rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim (po uprzednim komunikacie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów), należy złożyć komplet dokumentów na wybranym wydziale. Poniżej znajduje się wykaz dokumentów:

Akt prawny regulujący wymagane dokumenty 

 

Wykaz wymaganych dokumentów na studia III stopnia w roku 2018/2019:

Wykaz dokumentów – doktoranci