Wykaz wymaganych dokumentów na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie w roku 2019/2020:

W II etapie rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim (po uprzednim komunikacie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów), należy złożyć komplet dokumentów na wybranym wydziale. Poniżej znajduje się wykaz dokumentów:

Akt prawny regulujący wymagane dokumenty.