Uniwersytet Szczeciński oferuje edukację na 11 wydziałach. W ramach tych wydziałów prowadzone są kierunki. Uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego określa na jakich kierunkach i na jakich wydziałach honorowani są laureaci lub finaliści olimpiad i konkursów zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych

Wykaz olimpiad i konkursów