Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – dane kontaktowe

Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71 – 79, 71-017 Szczecin
e-mail: rekrutacja@whus.pl
tel.: 91 444 33 78, -98, -51, -55;
91 444 32 25, -26, -32, -35, -39, -40, -54 -91

Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin
sala 101 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00
e – mail: rekrutacja@wpiaus.pl
tel. 91 444 28 21

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e – mail: rekrutacja@wzieu.pl
tel. 91 444 32 14; 91 444 31 20

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
email: rekrutacjawneiz@usz.edu.pl
tel. 91 444 19-38, -22, -23, -32, -00, -02;
91 444 20 65; 91 444 21 31

Wydział Teologiczny
ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e – mail: teologiczny@gmail.com
tel. 91 444 14 58

Wydział Filologiczny
al. Piastów 40 B, budynek nr 5, 71-065 Szczecin
e – mail: wfil.rekrutacja@univ.szczecin.pl
tel.: 91 444 27 06, -13; 91 444 28 08, – 80

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
ul. Cukrowa 12, pok. 036, (budynek SIL, klatka C) 71-004 Szczecin
e-mail: rekrutacja.wkfipz@usz.edu.pl
tel. 888 838 138

Wydział Biologii
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. 91 444 16 72, 91 444 15 91,
tel. kom.: 576 423 009

Wydział Nauk o Ziemi
ul. Mickiewicza 16, sala 112, 70-383 Szczecin
e – mail: rekrutacja-wnoz@univ.szczecin.pl
tel. 91444 25 59

Wydział Matematyczno – Fizyczny
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 91 444 12 30