• 08 LIS 17

  Wychowanie fizyczne to kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz wybitnych naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • techniki i metodyki różnych dyscyplin sportu i uzyskasz kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego (praktyki w szkołach),
  • poznasz formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
  Wybierając specjalizację sport uzyskasz kompetencję instruktora dyscyplin sportowych, np. piłka nożna, piłka ręczna, lekka atletyka, piłka siatkowa, trener personalny.
  Wybierając specjalizację kinezyprofilaktyka uzyskasz stopień instruktora kinezyprofilaktyki zorientowanej na zdrowie (praktyki w placówkach oświatowych i pozaoświatowych).

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (klubach sportowych, UKS, TKKF, MOSIR itp.),
  – instruktorzy kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  – trenerzy personalni
  – w klubach fitness,
  – nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka

  Dodatkowe informacje:

  Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkowe uprawnienia honorowane przez związki sportowe, w szczególności: – stopień trenera UEFA C umożliwiający prowadzenie zespołu na poziomie ligi okręgowej w piłce nożnej, – licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce uprawniającą do prowadzenia drużyn wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, – stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych. Uczelnia dysponuje również jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce – Centrum Badań Strukturalno- -Funkcjonalnych Człowieka.