• 05 CZE 19

  To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • techniki i metodyki różnych dyscyplin sportu,
  • poznasz formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
  Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji instruktora dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora kinezyprofilaktyki.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci nabędą kwalifikacje:
  • pedagogiczne wynikające z aktualnego rozporządzenia w sprawie wykonywania zawodu nauczyciela,
  • instruktora wybranej dyscypliny spor tu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy spor towe (klubach sportowych, UKS, TKKF, MOSIR itp.),
  • instruktora kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • trenera personalnego umożliwiającego pracę w klubach fitness.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa IV:

  Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50m bez zatrzymania, uwzględniający czas przepłynięcia dystansu wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Wynik z egzaminu z pływania wyrażony jest oceną (tabela 1). Aby przejść do następnego etapu kwalifikacyjnego kandydat musi uzyskać z egzaminu sprawnościowego ocenę pozytywną.

  Egzamin sprawnościowy z pływania odbędzie się w terminie po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów  i  przed przystąpieniem do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (uwzględnionym w każdym naborze).

  Tabela 1. Normy czasowe – ocena

             Kobiety           Ocena        Mężczyźni
  < 0:40,00-1:25,00       pozytywna    < 0:35-1:15,00
           1:25,00 <       negatywna         1:15,00 <

  Dodatkowe informacje:

  Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkow uprawnienia honorowane przez związki sportowe, w szczególności: • stopień trenera UEFA C, umożliwiający prowadzenie zespołu na po ziomie ligi okręgowej w piłce nożnej, • licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uprawniającą do prowadzenia drużyn wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, • stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych, • stopień instruktora sportu z siatkówki, uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych.