• 07 LIS 17

  Ze względu na interdyscyplinarność turystyki wśród treści kształcenia znajdują się przedmioty z wielu dziedzin, jak na przykład: ekonomika turystyki i rekreacji, zarządzanie, prawo, psychologia, geografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, pedagogika czasu wolnego. Część godzin realizowana jest w postaci zajęć terenowych. Są to m.in. wizyty studyjne w hotelach, biurach podróży, organizacjach turystycznych, czy wyjścia w teren z przewodnikiem i pilotem turystycznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • jak funkcjonują przedsiębiorstwa turystyczne oraz podmioty polityki turystycznej na współczesnym rynku turystycznym,
  • podejmować przedsięwzięcia w sferze turystyki i rekreacji,
  • przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla określonych segmentów rynku,
  • zakładać własną działalność gospodarczą w branży turystycznej i rekreacyjnej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce, np. w biurach podróży i firmach eventowych,
  – obiektach noclegowych, np. hotelach, motelach, pensjonatach,
  – przedsiębiorstwach świadczących przewozy turystyczne, np. na lotniskach, promach, w firmach przewozowych,
  – lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych,
  – wydziałach odpowiedzialnych za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich,
  – punktach i centrach informacji turystycznej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • menedżer turystyki

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek realizowany jest wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. W 2015 i 2016 roku zajął I miejsce w rankingu bran­ żowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Na studiach istnieje możliwość poszerzania własnych horyzontów poprzez działalność w studenckim kole naukowym „KoNTurUS”.