• 08 LIS 17

  Turystyka i rekreacja to fenomen naszych czasów. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i elastyczności wobec zmieniających się warunków działania.

  Studia na kierunku zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, specjalistycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych związanych z:

  – podstawami organizacji i planowania czasu wolnego, zasadami prozdrowotnego stylu życia oraz motywacją podróży turystycznych,
  – funkcjonowaniem współczesnego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, analizą działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych oraz ekonomią menedżerską,
  – zróżnicowaniem geograficznym zasobów i atrakcji turystycznych, sposobami zagospodarowywania przestrzeni turystycznej oraz rolą gospodarki turystycznej w rozwoju miast i regionów,
  – profesjonalną obsługą grup turystycznych, organizowaniem eventów sportowych i rekreacyjnych oraz planowaniem marketingowym w turystyce i rekreacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności;
  • właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej;
  • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć;
  • warsztatu pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego,
  • pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,
  • metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,
  •posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.),
  – przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne),
  – ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.),
  – jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych realizujących zadania związane z turystyką i rekreacją (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz instytucje podległe samorządom terytorialnym, np. OSiR, muzea, instytucje kultury itp.; organizacje typu POT, ROT, LOT, PZH, PIT, PTTK, PTSM i in.).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  instruktor rekreacji ruchowej
  menedżer turystyki
  organizator turystyki i podróży
  organizator eventów sportowych i turystycznych


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca wśród uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Program studiów powstał w konsultacji z praktykami z branży turystycznej, którzy również są zaangażowani w prowadzenie zajęć specjalistycznych. Do wyboru studentów są różnorodne zajęcia terenowe realizowane w atrakcyjnych zakątkach kraju i za granicą. Ważną rolę w kształceniu studentów i poszerzaniu ich horyzontów odgrywają prężnie działające Koła Naukowe Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.