• 05 CZE 19

  Praca w turystyce i rekreacji wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i elastyczności wobec zmieniających się warunków działania. Kierunek zapewnia kształcenie w zakresie przyrodniczych aspektów podróżowania, organizacji czasu wolnego, podstaw historii architektury i sztuki, geografii kultur, a także psychologicznych i socjologicznych podstaw rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich, które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • pełnić obowiązki rezydenta oraz pilota wycieczek,
  • pełnić rolę profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji,
  • przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców,
  • nawiązywać kontakty i komunikować się w dwóch językach obcych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne),
  – przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.),
  – ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.),
  – jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych realizujących zadania związane z turystyką i rekreacją (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz instytucje podległe samorządom terytorialnym, np. OSiR, muzea, instytucje kultury itp.; organizacje typu POT, ROT, LOT, PZH, PIT, PTTK, PTSM i in.).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  instruktor rekreacji ruchowej
  menedżer turystyki
  organizator turystyki i podróży
  organizator eventów sportowych i turystycznych


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Do wyboru studentów są różnorodne zajęcia terenowe realizowane w atrakcyjnych zakątkach kraju i za granicą. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami w branży turystycznej, którzy również są zaangażowani w prowadzenie zajęć specjalistycznych. Ważną rolę w kształceniu studentów i poszerzaniu ich horyzontów odgrywa prężnie działające Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy”.