• 05 CZE 19

  Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji na rynku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji oraz zakładania własnej działalności,
  • właściwie zarządzać przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej,
  • przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla określonych segmentów rynku oraz opracowywać biznesplany różnorodnych przedsięwzięć,
  • warsztatu pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego, pełnić rolę profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,
  • metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,
  • posługiwać się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe),
  • przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe),
  • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby),
  • urzędach miejskich i marszałkowskich w wydziałach odpowiedzialnych za turystykę.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • instruktor rekreacji ruchowej;
  • menedżer turystyki;
  • organizator turystyki i podróży;
  • organizator eventów sportowych i turystycznych

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek zajmuje wysokie miejsca wśród uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Do wyboru studentów są różnorodne zajęcia terenowe realizowane w atrakcyjnych zakątkach kraju i za granicą. Na studiach istnieje możliwość poszerzenia własnych horyzontów poprzez działalność w: Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.