Rekrutacja na Uniwersytecie Szczecińskim na semestr letni na kierunek Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczyna 28 stycznia 2018 roku. Kandydacie zarejestruj się !

Szczegółowy terminarz rekrutacji  na studia  znajduje się w załączeniu terminarz rekrutacji na semestr letni 18-19

Terminy rekrutacji

I etap:

1. Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór kierunku, wpisywanie wyników, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej).

Termin: 28.01.2019 – 13.02.2019

2. Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

Termin: 18.02.2019 – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

II etap:

3. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji**:

Termin: 19.02.2019 – 25.02.2019

4. Ogłoszenie wyników.

Termin: 29.02.2019 –  informacja po godz.14.00.