Rekrutacja na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczyna 12 czerwca 2018 roku. Kandydacie zarejestruj się !

Szczegółowy terminarz rekrutacji  na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie  znajduje się w załączeniu terminarz rekrutacji  na studia I, II i JSM 18-19 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – kontakt 

 

Terminy rekrutacji

I etap:

  1. Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór kierunku, wpisywanie wyników, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej).

Stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie:

I nabór: 12.06-05.07.2018

II nabór*: 12.07-17.08.2018

III nabór*: 24.08-14.09.2018

Stacjonarne studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne:

I nabór: 12.06-17.08.2018

II nabór*: 24.08-14.09.2018

  1. Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.

Stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie:

I nabór: 10.07.2018

II nabór*: 22.08.2018

III nabór*: do 19.09.2018 informacja po godz.14.00

Stacjonarne studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne:

I nabór: 22.08.2018

II nabór*: 19.09.2018 – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

II etap:

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji**:

Stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie:

I nabór: 11.07-16.07.2018

II nabór*: 23.08-28.08.2018

III nabór*: do 20.09-25.09.2018

Stacjonarne studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne:

I nabór: 23.08-28.08.2018

II nabór*: 20.09-25.09.2018

Ogłoszenie wyników (lista podstawowa).

Stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie:

I nabór: 19.07.2018

II nabór*: 30.08.2018 – informacja po godz. 14.00 na indywidualnym koncie w systemie ERK

III nabór*: do 27.09.2018

Stacjonarne studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne:

I nabór: 30.08.2018

II nabór*: 27.09.2018

 

Lista rezerwowa:

Składnie kompletu dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej**

nabór: 18.07-23.07.2018r.

Ogłoszenie wyników (lista rezerwowa): 26.07.2018r.

 

* Ogłoszenie kolejnego naboru na danym kierunku (specjalności) studiów następuje tylko pod warunkiem niewypełnienia uchwalonego limitu.

**Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów odbywa się w podanych terminach, z wyłączeniem niedzieli.

 

Studia doktoranckie:

Szczegółowy terminarz rekrutacji i miejsca składania dokumentów na studia III stopnia, znajduje się w załączniku: Miejsca i terminy rekrutacji doktoranckie 18/19