• 21 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Kształcenie ma na celu przedstawienie zagadnień z teologii na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania religii w szkole.

  uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie uprawnień do nauki religii w szkole jako drugiego przedmiotu.

  Uczestnicy

  absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym

  absolwenci studiów I stopnia pod warunkiem kontynuowania studiów obejmujących przygotowanie pedagogiczne

  Wykładowcy:

  • ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański
  • ks. prof. zw. dr hab. Edward Sienkiewicz
  • ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak
  • ks. dr Tadeusz Ceynowa
  • ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak
  • ks. dr Krzysztof Gorczyński
  • ks. dr Andrzej Hryckowian
  • ks. dr Arkadiusz Korwin-Gronkowski
  • ks. dr Jarosław Kwiecień
  • ks. dr Radosław Mazur
  • ks. dr Paweł Mielnik
  • ks. dr Piotr Pękul
  • ks. dr Piotr Skiba
  • ks. dr Radosław Suchorab
  • ks. dr Tomasz Tomaszewski
  • ks. dr Dariusz Wypych
  • mgr Irena Hanus

   

  Organizacja:

  Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 8.3o do 18.5o w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  Opłata za studia wynosi 1250 zł za semestr, razem 5000 zł.

  Wykaz przedmiotów:

  • teologia moralna fundamentalna
  • teologia moralna szczegółowa
  • filozofia
  • teologia fundamentalna
  • Stary Testament
  • Nowy Testament
  • teologia duchowości
  • katechetyka fundamentalna
  • katechetyka szczegółowa I i II
  • katechetyka materialna
  • liturgika
  • ekumenizm
  • prawo kanoniczne
  • teologia patrystyczna
  • teologia dogmatyczna I i II
  • dydaktyka katechetyczna
  • religiologia
  • historia Kościoła
  • teologia laikatu i apostolstwa
  • katolicka nauka społeczna

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji
  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r..

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą – w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD).

  Kierownik studiów:

  ks. dr Radosław Mazur

  tel. kom. 606836187

  e-mail: radoslaw.mazur@usz.edu.pl

  Sekretariat:

  Sekretariat WT

  ul. Seminaryjna 2

  75-817 Koszalin

  Dr Magdelana Florianowicz

  tel. 943459022

  e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak