• 21 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Kształcenie ma na celu przedstawienie zagadnień z teologii na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania religii w szkole a także uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie uprawnień do nauki religii w szkole jako drugiego przedmiotu.

  Uczestnicy

  • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym,
  • absolwenci studiów I stopnia pod warunkiem kontynuowania studiów obejmujących przygotowanie pedagogiczne.

  Studia dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej.

  Zajęcia planowane:

  ROK I

  I. Semestr zimowy:

  ks. prof. dr hab. Janusz Bujak – Teologia dogmatyczna I

  ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak – Prawo kanoniczne

  ks. dr Jarosław Kwiecień – Teologia patrystyczna

  mgr Irena Hanus – Dydaktyka katechetyczna

  ks. dr Radosław Mazur – Katechetyka materialna

  II. Semestr letni:

  ks. dr Radosław Mazur – Katechetyka szczegółowa II

  ks. dr Andrzej Hryckowian – Katolicka nauka społeczna

  dr Aneta Krupka – Religiologia

  dr Aneta Krupka – Teologia fundamentalna

  ks. dr Tadeusz Ceynowa – Historia Kościoła

  ks. dr Dariusz Wypych – Teologia laikatu i apostolstwa

  ROK II

  III. Semestr zimowy:

  ks. dr Krzysztof Gorczyński – Teologia moralna fundamentalna

  ks. dr Radosław Siwiński – Filozofia

  dr Aneta Krupka – Teologia fundamentalna

  ks. prof. dr hab. Janusz Lemański – Teologia biblijna – Stary Testament

  ks. dr Radosław Suchorab – Teologia duchowości

  ks. dr Radosław Mazur – Katechetyka fundamentalna

  IV. Semestr letni:

  ks. prof. dr hab. Janusz Bujak – Ekumenizm

  ks. dr Radosław Mazur – Katechetyka szczegółowa II

  ks. dr Piotr Pękul – Liturgika

  ks. dr Tomasz Tomaszewski – Teologia biblijna – Nowy Testament

  ks. dr Piotr Skiba – Teologia moralna szczegółowa

  Ponadto w III i IV semestrze Praktyki katechetyczne

  Organizacja:

  Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 8.3o do 18.5o w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  Opłata za studia wynosi 1250 zł za semestr, razem 5000 zł.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Studia zostały uruchomione na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja zakończona.

  Warunki rekrutacji
  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK : https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą – w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD).

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem) bądź dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z zaświadczeniem z uczelni o kontynuowaniu studiów
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (jeśli nie jest to zaznaczone w dyplomie)
  • dowód osobisty (do wglądu)

  Kontakt

  Kierownik studiów:

  ks. dr Radosław Mazur

  tel. kom. 606836187

  e-mail: radoslaw.mazur@usz.edu.pl

  Sekretariat WT

  ul. Seminaryjna 2

  75-817 Koszalin

  Dr inż. Magdalena Florianowicz

  tel. 94 345 90 22 lub 94 345 90 26

  kom: 784 922 851

  e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl

  sekretariat czynny w środy i piątki w godzinach 13.00 – 16.00


  Dodatkowe informacje:

  brak