• 05 CZE 19

  To kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka. Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wielu ciekawych kwestii z filozofii oraz z historii Kościoła,
  • jak czytać i rozumieć Pismo Święte,
  • jak rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
  • jak kompetentnie dyskutować o Bogu i o Kościele,
  • pomagać innym i sobie w komunikacji i relacjach interpersonalnych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
  – nauczyciele religii w szkołach,
  – wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
  – liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • komunikacja interpersonalna i społeczna;
  • nauczycielska.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Teologia jest kierunkiem jedynym w swoim rodzaju, który nie ma odpowiednika w całej ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu; jest także nieobecna na większości innych uczelni wyższych, które nie mają w swoich strukturach wydziałów teologicznych. Biblioteka, jaką mają do dyspozycji studenci teologii, jest największym tego rodzaju księgozbiorem w całej północnozachodniej Polsce.