• 22 SIE 18
    Harmonogram przydziału miejsc w akademikach

    30 sierpnia rozpocznie się II tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego. Wnioski można składać w w Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości do 7 września.

    Szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przydziału miejsc oraz rozdziału pokoi w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 dostępny jest poniżej:

    HARMONOGRAM