A

Administracja

II stopień

Administracja

I stopień

Animacja kultury

I stopień

Archeologia

II stopień

Archeologia

I stopień

B

Bezpieczeństwo narodowe

II stopień

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień

Bezpieczeństwo wewnętrzne

II stopień

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień

Bezpieczeństwo wodne

I stopień

Biologia

II stopień

Biologia

I stopień

Biologia

Wydział Biologii

Biologiczne podstawy kryminalistyki

II stopień

Biotechnologia

II stopień

Biotechnologia

I stopień

Brikolaż ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

E

Economics and IT Applications

I stopień

Ekonomia

II stopień

Ekonomia

II stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Ekonomiczno-prawny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomiczno-prawny

I stopień

Ekonomiczno-prawny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

G

Genetyka i biologia eksperymentalna

I stopień

Geografia

II stopień

Geografia

I stopień

Geografia

Wydział Nauk o Ziemi

Geologia

II stopień

Geologia

I stopień

Global communication

I stopień

Gospodarka nieruchomościami

I stopień

Gospodarka przestrzenna

I stopień

Gospodarka regionów nadmorskich – NOWOŚĆ

I stopień

H

Historia

II stopień

Historia

I stopień

Historia

Wydział Humanistyczny

J

Językoznawstwo

Wydział Filologiczny

M

Management instytucji publicznych i public relations

Wydział Humanistyczny

Management instytucji publicznych i public relations

Wydział Humanistyczny

Matematyka

II stopień

Matematyka

I stopień

Matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Media i cywilizaja

I stopień

Mediacja międzykulturowa

I stopień

Mikrobiologia

II stopień

Mikrobiologia

I stopień

N

Nauki o polityce

II stopień

Nauki o polityce

I stopień

Nauki o polityce

Wydział Humanistyczny

Nauki o rodzinie

I stopień

Nauki o rodzinie, specjalność: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

II stopień

Nauki o zarządzaniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nauki teologiczne

Wydział Teologiczny

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

II stopień

Stosunki międzynarodowe

I stopień

Studia nad wojną i wojskowością

II stopień

Studia nad wojną i wojskowością

I stopień

Studia pisarskie

I stopień

W

Wychowanie fizyczne

II stopień

Wychowanie fizyczne

I stopień