• 27 STY 21

  Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

  • 22 PAŹ 20

  Bałtyckie studia kulturowe

  Bałtyckie studia kulturowe realizują specjalistyczny, autorski, wyjątkowy program, ukierunkowany na różne aspekty dziedzictwa i przede wszystkim najnowsze zjawiska w kulturze państw nadbałtyckich. Dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności  niezbędnych do działania w sektorze kultury i turystyki oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.   W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina i

  • 11 MAJ 22

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo narodowe

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • przewidywać, analizować oraz stosować

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo narodowe

  Studia nakierowane są w dużym stopniu na kwestie związane z wojskiem i Siłami Zbrojnymi. Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Różne typy konfliktów – militarnych i niemilitarnych, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości zorganizowanej, a także katastrofom technicznym i naturalnym wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Nauczysz się: przewidywać, analizować

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: wykonywania czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia,

  • 22 PAŹ 20

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, których interesują sprawy bezpieczeństwa (np. kryminalistyka, przestępczość czy terroryzm).  We współczesnej rzeczywistości i rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, absolwenci naszych studiów kończą studia, dysponując wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nauczysz się: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, postępowania na

  • 27 STY 21

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – specjalność dla nauczycieli – rekrutacja na semestr letni

  • 27 STY 21

  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – specjalność ogólnobiblioteczna – rekrutacja na semestr letni

  • 22 PAŹ 20

  Biologia

  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych.