• 18 CZE 21
  „Matematyka się liczy” – zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki

  „Matematyka się liczy” – zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki

  Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • 23 MAR 23
  „Nie zmieniłbym decyzji”. Jak studiuje się na US? – Wywiad ze studentem

  „Nie zmieniłbym decyzji”. Jak studiuje się na US? – Wywiad ze studentem

  O tym, jak wybrać wymarzony kierunek, jak połączyć pasję z pracą i…o wypadach na hamburgera rozmawiamy z Grzegorzem, studentem III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Jako student III roku bezpieczeństwa wewnętrznego wiesz już dużo na temat wybranego przez ciebie kierunku. Dlaczego wybrałeś właśnie te studia? Od zawsze pasjonowały mnie tematy związane z bezpieczeństwem. Pochłaniałem

  • 22 CZE 21
  15 najpopularniejszych kierunków na US

  15 najpopularniejszych kierunków na US

  Sprawdź naszą ofertę edukacyjną na rok akademicki 2021-2022 studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

  • 28 LIP 20
  15 najpopularniejszych kierunków na US

  15 najpopularniejszych kierunków na US

  Sprawdź naszą ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020-2021 studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

  • 22 PAŹ 20

  Administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • redagowania pism urzędowych, • posługiwania się językiem

  • 22 PAŹ 20

  Administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Nauczysz się: • zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, • analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych,

  • 03 LUT 22
  Akademia Młodego Prawnika

  Akademia Młodego Prawnika

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza nabór kandydatów do Akademii Młodego Prawnika. Misją nowatorskiego i innowacyjnego projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia.

  • 22 PAŹ 20

  Animacja kultury

  Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się:

  • 22 PAŹ 20

  Animacja kultury

  Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury. W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych. Program studiów jest ukierunkowany na kształtowanie i wzmocnienie

  • 22 PAŹ 20

  Archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. UMIEJĘTNOŚCI