• 18 CZE 21
  „Matematyka się liczy” – zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki

  „Matematyka się liczy” – zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki

  Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • 22 CZE 21
  15 najpopularniejszych kierunków na US

  15 najpopularniejszych kierunków na US

  Sprawdź naszą ofertę edukacyjną na rok akademicki 2021-2022 studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

  • 28 LIP 20
  15 najpopularniejszych kierunków na US

  15 najpopularniejszych kierunków na US

  Sprawdź naszą ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020-2021 studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

  • 22 PAŹ 20

  Administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się: • redagowania pism urzędowych, • posługiwania się językiem

  • 22 PAŹ 20

  Administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Nauczysz się: • zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, • analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych,

  • 03 LUT 22
  Akademia Młodego Prawnika

  Akademia Młodego Prawnika

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza nabór kandydatów do Akademii Młodego Prawnika. Misją nowatorskiego i innowacyjnego projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia.

  • 22 PAŹ 20

  Animacja kultury

  Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW Nauczysz się:

  • 22 PAŹ 20

  Animacja kultury

  Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury. W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych. Program studiów jest ukierunkowany na kształtowanie i wzmocnienie

  • 22 PAŹ 20

  Archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. UMIEJĘTNOŚCI

  • 22 PAŹ 20

  Archeologia

  Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. Czas trwania studiów: