• 05 CZE 19

  Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej. Studiujący zdobyć mogą wiedzę na temat procesu twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Studia pisarskie dostarczą absolwentom:
  • podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich,
  • umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich,
  • kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym.

  KARIERA I PRACA Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
  – zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty,
  – charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
  – wydawnictwach literackich,
  – działach literackich teatru, radia, telewizji,
  – domach kultury,
  – różnych sektorach gospodarki (kultura, administracja, szkolnictwo)

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  W ofercie studiów znajdują się moduły:

  • formy nowomedialne;
  • praktyki (auto)biograficzne, proza popularna i popkulturowa, kryminał, podróżopisarstwo, fantastyka.

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia pisarskie, o unikatowej w skali regionu i Polski formule, będą realizowane w systemie zajęć popołudniowych, odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.