• 06 MAJ 20

  Kierunek socjotechnika i oddziaływanie społeczne daje unikatową możliwość profesjonalnego przygotowania do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Absolwent kierunku posiada wiedzę z wielu dyscyplin z obszaru nauk społecznych.

  Czas trwania studiów: 6 semestrów

  Przykładowe przedmioty: psychologia społeczna, teorie i strategie wpływu społecznego, praca ze społecznością lokalną, trening kompetencji społecznych, obraz jako narzędzie wpływu społecznego

  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • administracji i redakcji mediów społecznościowych,
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych,
  • administracji samorządowej i rządowej,
  • organizacjach pozarządowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci kierunku Socjotechnika i oddziaływanie społeczne mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Koncepcja kształcenia na kierunku “Socjotechnika i oddziaływanie społeczne” opiera się na idei rozszerzenia istniejących praktyk socjotechnicznych o podejście profesjonalne, ugruntowane w badaniach naukowych z zakresu nauk o polityce i socjologii. Dzięki wiedzy dotyczącej tworzenia i oddziaływania socjotechnik studenci zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie przekazów propagandowych, zyskują narzędzia niezbędne do “rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów, fakenewsów.