• 06 MAJ 20

  Social Sciences jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim.
  Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności komunikacji. Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych.

  Czas trwania studiów: 6 semestrów

  Przykładowe przedmioty: Social Psychology, Cultural Anthropology, Civil Society and Democracy, Environmental Policy, Digital Societies, International Political Relations, Memory Studies, Maritime and Ocean Sociology.

  Możliwości zatrudnienia w:

  • administracji i redakcji mediów społecznościowych,
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych,
  • administracji samorządowej i rządowej,
  • organizacjach pozarządowych.

  Kontynuacja nauki: Absolwenci Social Sciences mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, również z wykładowym językiem polskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • przedmiot dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Jedną z istotniejszych kompetencji na współczesnym rynku pracy jest wiedza i umiejętność rozwiązywania kluczowych problemów z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy nauk społecznych i anglojęzycznej terminologii. W modelu nauczania, który proponujemy, studenci pracują z nauczycielami i badaczami, którzy reprezentują różne dziedziny naukowe.