• 07 LIS 17

  Potrzeby rynku pracy wymusiły stworzenie innowacyjnego, nowatorskiego, multidyscyplinarnego kierunku, jakim jest rozwój regionalny i fundusze europejskie. Podczas studiów wyposażamy przyszłego pracownika w konkretne umiejętności, takie jak: przygotowanie i obsługa projektów, zdobywanie funduszy europejskich, przygotowanie do zarządzania rozwojem regionalnym i sferą publiczną czy przygotowanie do udziału w konsultacjach społecznych. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który przygotowuje do pełnienia ważnych funkcji w administracji europejskiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przygotowywać projekty i pisać wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich,
  • myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny, przedsiębiorczy, wykorzystując fundusze europejskie.
  Poza tym poznasz mechanizmy działania organów administracji publicznej i instytucji unijnych oraz podstawy dokumentacji finansowo-księgowej i jej obiegu w odniesieniu do funduszy unijnych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – urzędach administracji rządowej i samorządowej: w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
  – instytucjach i organizacjach zwią­zanych z integracją europejską,
  – instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
  – urzędach i instytucjach Unii Europejskiej,
  – sektorze prywatnym jako specjali­ści od pozyskiwania funduszy europejskich.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • administracja europejska;
  • menedżer projektów europejskich

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak