Jak zapisać się na studia I stopnia?

1. Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji na semestr letni 19-20  wyłącznie przez internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować.

a) Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

b) Wybrać interesujące kandydata kierunki

c) Wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji

d) Dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).

e) Złożyć dokument – wykaz dokumentów

2. Wyniki rekrutacji

Na podstawie złożonego kompletu dokumentów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wydają decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.

Podstawa prawna: Warunki i tryb rekrutacji 2019-2020.

 

PROGI PUNKTOWE I LIMITY

  • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.

  • Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas zeszłorocznej rekrutacji?

Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji.