Skip to content

Rekrutacja krok po kroku

AM9I4847

Drogi Kandydacie !

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła się 8 maja 2023 r. Poniżej znajdziesz przydatne informacje związane z procesem rekrutacji.

Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji: wyłącznie przez Internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy się zarejestrować i wybrać kierunek (lub kierunki) studiów, na jakie chcesz aplikować. Poniżej rekrutacja w 6 krokach:

Krok 1: Załóż konto kandydata i uzupełnij niezbędne dane.

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane, m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie Twoim identyfikatorem w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

Krok 2: Wybierz interesujące kierunki studiów.
Wybierz dowolną liczbę kierunków i ustaw je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego.

Krok 3: Wprowadź wyniki będące podstawą do kwalifikacji.

Wyniki maturalne (jeśli aplikujesz na studia I° albo jednolite studia magisterskie) lub ocenę z dyplomu/średnią ocen z przebiegu studiów co najmniej I° (jeśli aplikujesz na studia II°).

Krok 4: Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty można dokonać bez wpisywania wyników. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym) lub na kilka różnych kierunków należy uiścić opłatę za każdy z nich. Potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na swoim koncie w systemie ERK.

Krok 5: Zaczytaj dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK.

PODCZAS REKRUTACJI NA STUDIA NIE SKŁADAMY DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE ANI NIE WYSYŁAMY ICH POCZTĄ. Wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować i zaczytać w systemie ERK w drugim etapie rekrutacji. Ankietę osobową należy wydrukować (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać jej skan w systemie. Należy zadbać, aby wszystkie dokumenty były czytelne.

Po przyjęciu na studia Twój Dziekanat będzie kontaktował się z Tobą w sprawie dostarczenia oryginałów dokumentów, aby potwierdzić zgodność skanów dokumentów, które były przedstawione podczas rekrutacji z ich oryginałami. 

Krok 6: Wyniki rekrutacji.

Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia na wybranym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.

Pamiętaj o podpisaniu ślubowania!