Pobierz PORADNIK STUDENTA - pigułka niezbędnych informacji o studiach

Drodzy Kandydaci !

Już 14.06.21 rusza w Uniwersytecie Szczecińskim rekrutacja na rok akademicki 2021/22, poniżej znajdziecie przydatne informacje związane z procesem rekrutacji.

  1. Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji  wyłącznie przez Internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować. Poniżej czynności, które należy wykonać aby poprawnie przejść przez proces rekrutacji:
  2. a) Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

  1. b) Wybrać interesujące kandydata kierunki;
  2. c) Wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji (wyniki maturalne bądź w przypadku aplikowania na II stopień studiów ocenę/średnią z dyplomu ukończenia studiów I stopnia);
  3. d) Dokonać opłaty rekrutacyjnej, opłaty można dokonać bez wpisywanie wyników

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).

  1. e) Zaczytać dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK.

W roku akademickim 2021/2022 nie składamy kompletu dokumentów osobiście ani nie wysyłamy pocztą. Wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować i zaczytać w systemie ERK. Ankietę osobową należy wydrukować, (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać skan w systemie. Należy zadbać aby wszystkie dokumenty były czytelne.

  1. Wyniki rekrutacji

Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.

 

 

PROGI PUNKTOWE I LIMITY

  • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.

  • Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas zeszłorocznej rekrutacji?

Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji.