• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu public relations. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. relacji z mediami i pracownikami. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę dotyczącą wykorzystania technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), by przekazać czytelny i zrozumiały komunikat dla rozmówcy. Uzyskają także wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania wywiadów dla mediów, organizowania konferencji czy wystąpień publicznych. Zdobycie ich ułatwi słuchaczom komunikację z mediami oraz zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi lepszą współpracę z dziennikarzami. Słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych sytuacji negocjacyjnych i radzenia sobie ze stresem, jak również poznają metody efektywnego zarządzania czasem. Zapoznają się z konkretnymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w Internecie, szczególnie zostanie przybliżona tematyka dotycząca mediów społecznościowych.

  Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie public relations

  Organizacja:

  Zjazdy będą odbywać się jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych), w zależności od preferencji słuchaczy.

  Czas trwania: 2 semestry

  Wykaz przedmiotów:

  • Podstawy public relations i komunikacji społecznej
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
  • Warsztat pisania tekstów w PR
  • Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Negocjacje i protokół dyplomatyczny
  • Wywiady w mediach
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Lobbing i sponsoring
  • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  • Etyka PR i komunikacji społecznej
  • Prawo prasowe i autorskie
  • System identyfikacji wizualnej
  • Internet jako narzędzie PR
  • Nowe media w komunikacji
  • Komunikowanie w polityce
  • Zarządzanie czasem
  • Społeczna odpowiedzialność w biznesie
  • Konsultacje społeczne
  • Wybrane aspekty badań dotyczące PR i komunikacji społecznej
  • Rola targów i wystaw w działalności PR

  Warunki zaliczenia: wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem przedstawionym w sylabusie.

  Koszt studiów: 1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

   

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 przedłużona do 31 marca 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8,

  71-004 Szczecin

   

  Kierownik studiów:

  dr Agnieszka Smalec

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Katedra Marketingu Usług

  e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

  tel. +48 607-279-716

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak