• 05 CZE 19

  REKRUTACJA NA KIERUNKU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA, LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

  Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto rozumie zachowania innych ludzi, emocje i motywacje, ponieważ w trakcie studiów uczy się rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu jednostki, grupy czy społeczeństwa.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie,
  • firmach zajmujących się doradztwem zawodowym lub marketingiem,
  • działach PR i rekrutacyjnych.
  Absolwenci ze względu na nabyte w trakcie studiów umiejętności są przygotowani do pracy w wielu obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, reklamy, służbie zdrowia, sporcie oraz polityce.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • psychologia społeczna;
  • psychologia kliniczna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • matematyka

  Dodatkowe informacje:

  brak