• 01 CZE 20

  Innowacyjne i nowoczesne studia przygotowujące do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Studia Prawo Internetu i ochrony informacji umożliwiają także zdobycie umiejętności pozwalających na świadczenie usług na rzecz podmiotów obecnych w Internecie, względnie przygotowujących projekty i świadczących usługi informatyczne, z pełną znajomością reguł prawnych związanych z działalnością w świecie wirtualnym. Informacja stała się cennym towarem, którego zdobycie i przetworzenie może stać się osią interesującej pracy zawodowej. Studia te stanowią również solidną merytoryczną podstawę do wykonywania nowych, ciekawych zawodów – Inspektora Ochrony Danych, infobrokera, czy prywatnego detektywa.

   

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się w szczególności:

  • przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur i polityk) niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i ochroną rozmaitych grup społecznych (np. konsumentów, małoletnich) w Internecie;
  • prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej założeń odnoszące się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym;
  • identyfikowania przestępstw i wykroczeń dokonywanych w Internecie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych;
  • identyfikowania zachowań nieuczciwych w Internecie, takich jak spamming, patostreaming,
  • ustalania statusu prawnego informacji i związanych z tym rygorów prawnych, w tym danych osobowych, informacji niejawnych,
  • sposobów legalnego pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania i analizowania informacji o różnym znaczeniu i cechach,
  • przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
  • identyfikowania potencjalnego ryzyka naruszenia danych i informacji uzyskanych dzięki rozwijającej się technologii;
  • postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji.

   

  Kariera i praca

  Założeniem kierunku jest to, że absolwenci:

  • pracują jako pracownicy podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących działalność komercyjną i publiczną w Internecie,świadczących usługi informatyczne i przygotowujących programy, systemy, czy portale internetowe oraz pozyskujących i przetwarzających informacje,
  • prowadzą działalność gospodarczą, świadcząc usługi detektywistyczne i infobrokerskie;
  • są odpowiedzialni za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im bezpieczeństwo;
  • pracują jako pracownicy organizacji i instytucji chroniących użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie;
  • pracują w podmiotach prywatnych i publicznych w działach zajmujących się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, pozyskujących i przetwarzających informacje, tworzących bazy danych, etc.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • Informacja w sektorze prywatnym
  • Informacja w sektorze publicznym

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także informatycy i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji, a także zasadami jej ochrony i przetwarzania w sposób zgodny z przepisami regulacji tak krajowych, jak i unijnych oraz międzynarodowych. Prowadzący zajęcia, opierając się na doświadczeniu zawodowym, łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie tworzących się nowych zawodów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.