• 07 LIS 17

  Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie, a zatem skutecznie, wspierać rozwój jednostki. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa. Nasi absolwenci to ludzie z wizją i misją dokonywania pozytywnych zmian społecznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  – powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy spo­łecznej,
  – placówkach opiekuńczo-wychowawczych, – domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  – jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  – ośrodkach wsparcia,
  – placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów,
  – zakładach karnych,
  – ośrodkach dla uchodźców.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak