• 06 MAJ 21

  To unikatowy kierunek realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego.  Na pierwszym roku studiów program realizowany będzie na uczelniach macierzystych, na drugim roku w Greifswaldzie, na trzecim roku w Szczecinie.

  Nauczysz się:

  • posługiwać językiem niemieckim na poziomie min. C1,
  • obserwować i interpretować procesy przyswajania języków i wykorzystywać tę wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej,
  • interpretować polskie i niemieckie teksty użytkowe i (popularno) naukowe oraz literackie w kontekście potrzeb związanych z pracą zawodową,
  • inicjować i animować wspólne polsko -niemieckie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

  Przykładowe przedmioty:

  dydaktyka nauczania języka polskiego i niemieckiego jako języków ojczystych i obcych, psychologia, pedagogika, językoznawstwo polonistyczne i germanistyczne, literaturoznawstwo polonistyczne i germanistyczne, teoria komunikacji, nowe media i och wpływ na język.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie: 

  • jako nauczyciele języka polskiego i niemieckiego w polskim systemie edukacyjnym,
  • jako nauczyciele języka niemieckiego i polskiego w niemieckim systemie edukacyjnym (szczególnie przygranicznym),
  • w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, których działalność jest związana ze współpracą polsko-niemiecką.

   

  To pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie! Międzynarodowy charakter studiów umożliwi studentom nawiązanie współpracy z wykładowcami i studentami niemieckimi, poznanie zasad studiowania na uczelni zagranicznej, tworzenie wspólnych zespołów naukowych i dydaktycznych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego / języka niemieckiego jako ojczystego i obcego

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język niemiecki - matura rozszerzona

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski - matura rozszerzona

  Dodatkowe informacje:

  Studia dla osób znających język polski i język niemiecki na poziomie B2. Algorytm do obliczania wyników kandydatów podzielony 50/50. Kandydaci z liczbą punktów 0 w danej grupie nie będą przyjęci na studia. Kryteria kwalifikacji dla cudzoziemców: jak wyżej lub certyfikaty znajomości języka niemieckiego i polskiego na poziomie minimum B2. Kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego