• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Studia dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej.

  Zajęcia planowane w cyklu rozpoczynającym się od roku akad. 2022/23

  ROK AKADEMICKI 2022/2023

  I. Semestr zimowy:
  Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański – Stary Testament
  Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak – Teologia dogmatyczna I
  Ks. dr Radosław Mazur – Katechetyka

  II. Semestr letni:
  Ks. dr Wojciech Parfianowicz – Medioznawstwo
  Ks. dr Remigiusz Szauer – Socjologia młodzieży
  Ks. dr Tadeusz Ceynowa – Historia Kościoła

  ROK AKADEMICKI 2023/2024

  III. Semestr zimowy:
  Ks. dr hab. Kazimierz Dullak – Prawo kanoniczne
  Bp dr Krzysztof Włodarczyk – Teologia małżeństwa i rodziny
  Ks. dr Dariusz Wypych – Teologia pastoralna

  IV. Semestr letni:
  Dr Aneta Krupka – Teologia dogmatyczna II
  Bp dr Krzysztof Zadarko – Homiletyka
  Ks. dr Piotr Skiba – Teologia moralna

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w środy od godziny 16.00 do 21.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
   
   
  Warunki zaliczenia:
  Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
  Chętni posiadający tytuł magistra teologii mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).
   
   
  Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł
   
   

  Rekrutacja:

  Studia uruchomione od semestru zimowego 2022/2023. Rekrutacja zakończona.
   
  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.
   
  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą – w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

  Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem)
  • dwa zdjęcia
  • zgoda Biskupa na podjęcie studiów (dotyczy księży)
  • dowód osobisty (do wglądu)
   
  Kontakt
  Kierownik Studiów Podyplomowych
  ks. dr Tadeusz Ceynowa
  e-mail: tadeusz.ceynowa@usz.edu.pl
   

  Sekretariat WT

  ul. Seminaryjna 2

  75-817 Koszalin

  dr inż. Magdalena Florianowicz,
  tel. 94 345 90 22 lub 94 345 90 26,
  kom. 784 922 851
  e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl

  sekretariat czynny w środy i piątki w godzinach 13.00 – 16.00


  Dodatkowe informacje:

  brak