• 27 KW. 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Studia dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej.

  Zajęcia planowane w cyklu rozpoczynającym się od roku akademickiego 2022/23

  Przedmioty i wykładowcy:

  • Filozofia: ks. dr Krzysztof Jaworski
  • Stary Testament: ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US
  • Nowy Testament: dr Piotr Goniszewski
  • Historia Kościoła: ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
  • Teologia dogmatyczna: dr Aneta Krupka
  • Teologia moralna: ks. dr Marcin Szczodry
  • Prawo kanoniczne: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
  • Homiletyka: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
  • Katechetyka: dr Katarzyna Lemek
  • Teologia małżeństwa i rodziny: ks. dr Przemysław Pokorski
  • Socjologia młodzieży: ks. dr Remigiusz Szauer
  • Medioznawstwo: ks. dr Krzysztof Łuszczek

   

  Organizacja:

  Zajęcia odbywają się w środy od godziny 15.00 do 20.00 w budynku Wydziału Teologicznego US, ul. Papieża Pawła VI nr 2.

  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

  Warunki zaliczenia: Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Chętni posiadający tytuł magistra teologii mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).

  Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł przy minimalnej liczbie 15 słuchaczy.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia 2023 r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK : https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  W kolejnym etapie (należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą – do Sekretariatu Studiów w dziekanacie WT).

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej) wydruk z systemu ERK
  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem)
  • dwa zdjęcia – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • zgoda biskupa na podjęcie studiów (dotyczy księży)
  • dowód osobisty (do wglądu)

  Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:

  Wydział Teologiczny US

  Studia Podyplomowe
  ul. Papieża Pawła VI nr 2

  71-459 Szczecin

  Dziekanat, pok. nr 9

   

  Kontakt w sprawie studiów:

  Kierownik Studiów Podyplomowych

  ks. dr Marcin Szczodry

  e-mail: marcin.szczodry@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak