• 07 LIS 17

  Studia na kierunku pedagogika specjalna stanowią wyjątkową ofertę na terenie naszego miasta, oferowane są bowiem tylko na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończenie studiów na tym kierunku to przepustka nie tylko do pracy w specjalistycznych placówkach, ale także przygotowanie do indywidualnej pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych, szko­łach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych,
  – wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  – nauczyciele-logopedzi,
  – nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • logopedia szkolna i pedagogika wczesnej edukacji;
  • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pedagogika wczesnej edukacji

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  brak