• 04 CZE 19

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego oraz samorealizacji w działalności artystycznej. Student może zdobyć umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego.

  Nauczysz się:
  • rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
  • prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
  • interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
  • udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny,
  • refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
  w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • rozszerzona edukacja artystyczna;
  • pedagogika małego dziecka

  Kryteria kwalifikacji:


  Dodatkowe informacje:

  Studia na kierunku pedagogika to praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oraz uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich.