• 04 CZE 19

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju, w tym również w obszarze działalności artystycznej. Szczególnie ważne jest przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć artystycznych: plastycznych i muzycznych, ponieważ są one niezwykle istotne w rozwoju dziecka.

  Nauczysz się:
  • rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
  • prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
  • interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
  • udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny,
  • refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • instytucjach oświaty,
  • domach kultury,
  • instytucjach pożytku publicznego.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

  Kryteria kwalifikacji:


  Dodatkowe informacje:

  Studia na kierunku pedagogika to praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oraz uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich.