• 07 LIS 17

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Poszczególne specjalności nadają kwalifikacje zawodowe.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania,
  • tworzenia własnego warsztatu metodycznego,
  • refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  KARIERA I PRACA

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy jako nauczyciel w różnych formach wychowania przedszkolnego i klasach początkowych w szkołach podstawowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;
  • edukacja elementarna i integracyjna

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia na kierunku pedagogika to praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich.