• 01 LT. 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Nabycie przez uczestnika kursu umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim albo rosyjskim) na poziomie podstawowym (A1), a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym (w zależności od stopnia znajomości języka obcego: A2, B1 lub B2).

  Dla osób zapisujących się do grup średniozaawansowanych – ze względu na zróżnicowany stopień znajomości języka – przeprowadzony zostanie (przed pierwszymi zajęciami) test poziomujący.

   

  Opis / Program

  Nauka języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Słuchacz wybiera i realizuje naukę jednego języka na określonym poziomie. Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

  Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). W każdym semestrze odbywa się 10 spotkań (zjazdów). Zajęcia są w soboty i rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych. Jeden zjazd składa się z bloku 4 godzin zajeć lekcyjnych (po 45 min.) Cały kurs obejmuje w sumie 80 godzin zajęć (po 40 w semestrze).

  UWAGA!

  7 X 2019 r. został zamknięty nabór do grup języka francuskiego i rosyjskiego.

  Przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do pozostałych grup językowych.

  Uczestnicy

  Osoby dorosłe (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu).

  Prowadzący

  Wykwalifikowani lektorzy języków obcych, w większości pracownicy Wydziału Filologicznego US.

  Organizacja:

  Czas trwania
  1 X 2019 r – 11 VII 2020
  Opłaty

  Koszt rocznego kursu wynosi 1.300 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach: dwóch (po 660 zł za semestr) lub czterech (po 335 zł; w każdym semestrze wymagana jest wpłata dwóch rat).

  Dokumenty

  Zgłoszenie na formularzu dostępnym w załączniku. Integralną częścią zgłoszenia jest oświadczenie RODO. Na obu dokumentach wymagany jest podpis kandydata.

   

  Sposób składania dokumentów

  Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z oświadczeniem RODO można złożyć dwojako:

  1) albo przesłać skan na adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl lub agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

  2) albo złożyć w wersji papierowej na Wydziale Filologicznym US, al. Piastów 40B, budynek nr 5, pok. 208.

   

   

   

  Terminy
  składania dokumentów
  2 IX – 4 X 2019 r.
  rozpoczęcia zajęć
  październik 2019 r.
  terminy zajęć

  Szczegółowy harmonogram zajeć zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

  Zajęcia będą się odbywały w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40B.

  Kontakt

  dr Agnieszka Szlachta – kierownk kursu, kontakt poprzez adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl lub agnieszka.szlachta@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak